Dimensionering av Conlit 150/150P

450
100

  Uppdaterar beräkning


  .
  Ståltemperaturen skal være større end
  Ståltemperaturen ska vara mindre än
  O/A-värdet ska vara större än
  O/A-värdet ska vara mindre än
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna branskydd över #tykkelse# mm för #system_navn# systemet. Vi rekomenderar att prova andra Conlitsystem som kan användas. Alternativt omvärdera om den kristiska ståltemepraturen kan ökas. Sista alternativet är att använda en kraftigare stålprofil.
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna branskydd under #tykkelse# mm för #system_navn# systemet. Vi rekomenderar att prova andra Conlitsystem som kan användas. Alternativt omvärdera om den kristiska ståltemepraturen kan ökas. Sista alternativet är att använda en kraftigare stålprofil.
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna brandskydd på O/A-förhållandet på förhållanden över #ua#. Vi rekommenderar att använda en kraftigare stålprofil.
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna branskydd på O/A-förhållanden under #ua#. P.g.a. är #current_ua# avrundat till #min_ua#.
  O/A, O = isoleringens inre omkrets [m], A = stålets tvärsnittsarea [m2]