Dimensionering av Conlit 150/150P

450
100

  Uppdaterar beräkning


  .
  Ståltemperaturen skal være større end
  Ståltemperaturen ska vara mindre än
  O/A-värdet ska vara större än
  O/A-värdet ska vara mindre än
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna branskydd över #tykkelse# mm för #system_navn# systemet. Alternativt omvärdera om den kristiska ståltemepraturen kan ökas. Sista alternativet är att använda en kraftigare stålprofil.
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna branskydd under #tykkelse# mm för #system_navn# systemet. Alternativt omvärdera om den kristiska ståltemepraturen kan ökas. Sista alternativet är att använda en kraftigare stålprofil.
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna brandskydd på O/A-förhållandet på förhållanden över #ua#. Vi rekommenderar att använda en kraftigare stålprofil.
  Dataunderlaget från brandtesten betyder att det inte är möjligt att beräkna branskydd på O/A-förhållanden under #ua#. P.g.a. är #current_ua# avrundat till #min_ua#.
  O/A, O = isoleringens inre omkrets [m], A = stålets tvärsnittsarea [m2]